Marketingový výzkum a testování na míru: Dělejte strategická rozhodnutí založená na datech

Pokud se snažíte posunout své podnikání na další úroveň, je nezbytné provádět informovaná rozhodnutí. Náš tým odborníků na výzkum a testování vám může pomoci při získávání klíčových dat, která potřebujete pro strategické plánování a provádění změn.

Naše služby:

Marketingový výzkum

Na základě vašich specifických potřeb a cílů připravíme komplexní marketingový výzkum. Zjistíme, jak jsou vaše produkty vnímány na trhu, jak dobře jsou vaše marketingové strategie přijímány a jaké jsou obecné trendy v odvětví.

Focus Group

Uskutečníme skupinové diskuze s vaší cílovou skupinou, abychom zjistili jejich názory, postoje a přání související s vašimi produkty či službami. Tato metoda vám poskytne hlubší porozumění vašim zákazníkům a pomůže vám přizpůsobit své strategie.

Zákaznické dotazování

Provedeme průzkumy mezi vašimi zákazníky, abychom zjistili jejich potřeby, preference a spokojenost s vašimi produkty a službami. Tato data vám umožní zlepšit kvalitu vašich produktů a zvýšit spokojenost zákazníků.

Mystery shopping

Naši tajní zákazníci navštíví vaše prodejní místa nebo využijí vaše služby, aby zhodnotili kvalitu zákaznického servisu a celkové zkušenosti. Tato metoda vám poskytne cenné informace o tom, jak můžete zlepšit svůj zákaznický servis.

Zákaznická segmentace

Zanalyzujeme vaši zákaznickou základnu a rozdělíme ji do segmentů na základě demografických, geografických, behaviorálních a psychografických kritérií. Toto rozdělení vám umožní cílit své marketingové aktivity na specifické skupiny zákazníků.

Conjoint analýza

Pomocí conjoint analýzy zjistíme, jaké atributy vašich produktů jsou pro zákazníky nejdůležitější, a jaký vliv mají na jejich rozhodování o nákupu. Tato metoda vám pomůže optimalizovat design a cenovou strategii vašich produktů.

Produktový výzkum

Pomocí různých technik zjistíme, jaké jsou silné a slabé stránky vašich produktů. To vám pomůže při vývoji nových produktů a při zlepšování stávajících.

Cenové testy

Provedeme testování různých cenových strategií a zjistíme, jaké ceny jsou pro vaše zákazníky přijatelné a jak ovlivňují jejich rozhodování o nákupu. Tato metoda vám pomůže stanovit optimální ceny vašich produktů.

Pre-Testy a Post-Testy reklamních kampaní

Před zahájením reklamní kampaně provedeme pre-testy, které pomohou odhadnout, jak účinná bude kampaň. Po skončení kampaně provedeme post-testy, abychom zhodnotili její skutečnou účinnost a získali cenné poznatky pro budoucí kampaně.

Proč si vybrat nás?

Naše služby jsou plně přizpůsobeny vašim potřebám a cílům. Máme bohaté zkušenosti s prováděním komplexních výzkumů a testování v různých odvětvích. Nasazením nejnovějších technologií a metod v oblasti výzkumu a analýzy dat vám poskytneme přesné a užitečné informace, které potřebujete pro rozhodování.

Naším cílem je pomoci vám zlepšit své produkty a služby, zvýšit spokojenost zákazníků a posílit vaši pozici na trhu. Jsme zde, abychom vám pomohli dosáhnout vašich obchodních a marketingových cílů.

Kontaktujte nás

Jste připraveni zahájit svou cestu k lepšímu porozumění svým zákazníkům a trhu? Kontaktujte nás ještě dnes pro bezplatnou konzultaci. Náš tým odborníků je připraven vám pomoci!