Vytvoření značky

Vaše značka je to, co vidí vaši zákazníci

Značka je to, co utváří vaši společnost, je to první asociace, je synonymum vás a vaší práce. Je to to, co si lidé myslí, když vidí vaše logo (logo je jen jeden z mnoha projevů značky), slyší jméno vaší firmy či zahlédnou váš produkt. Při vyslovení řady značek i vám v hlavě vyvstanou nejrůznější asociace, a především: emoce! A pak je obrovská spousta značek, při jejichž vyslovení se nestane vůbec nic, nikdo je nezná. Což je případ, kterému umíme zabránit, umíme pro vás vytvořit značku, která vzbudí emoce. 

Vytvořit a vybudovat značku, jsou dvě docela odlišené disciplíny. My dokážeme značku vytvořit tak, že odpovíme na řadu otázek, provedeme výzkumy a testování a vše nakonec sepíšeme do strukturovaného brandmanuálu. Vybudovat značku, tedy dodržovat doporučení z manuálu, žít v duchu značky, to už je na vás.

Co vše pro vás spolu se značkou vytvoříme?

  • Definujeme poslání firmy, proč existuje, jaký problém a jakým způsobem řeší. Ač to tak nemusí vypadat, je to vlastně to první, proč by se zákazník měl o značku zajímat.
  • Zaměříme se na produkt či službu: výhody a nevýhody a k nim argumentace. Pokusíme se najít váš unikátní prodejní argument.
  • Analýza konkurence: zaměřujeme se na značky konkurence, ne na produkty či služby. Hledáme, co mají vaši konkurenti společného a v čem se liší, abychom dokázali dostatečně odlišit i vás.
  • Když už probíráme konkurenty, probereme také zákazníky a vytvoříme vám jejich persony na základě segmentace vaší zákaznické databáze a výzkumu.
  • Definujeme značku. A pokud ho ještě nemáte, vymyslíme jí název i emoce, které má vzbuzovat prostřednictvím vhodných asociací. Vymyslíme příběh značky a třeba i osobu, která značku reprezentuje. To vše proto, aby bylo snazší se se značkou sžít a dále s ní pracovat.
  • Vybereme barvy. Přístupů k barvám je celá řada, každá barva má svoje konotace. My vybíráme hlavní a vedlejší barvu tak, aby byla v souladu s asociacemi značky a zároveň obě byly v rámci vašeho trhu pokud možno co nejoriginálnější a tedy snáze zapamatovatelné.
  • Předposlední krok je ve znamení vytvoření tonality značky, tedy jak o značce mluvit, jak ne, jaká klíčová slova použít, jakým stylem, slohem a tónem komunikovat. Připravíme i scénáře pro typické situace.
  • Závěrečná část práce se jmenuje mapa touchpointů. Jedná se o soupis všech možných míst a situací v nichž může potenciální / stávající zákazník / konkurent / zaměstnanec přijít do kontaktu se značkou. U každého touchpointu definujeme, jaký je jeho cíl, jaké má předat sdělení a přidáme pár doporučení.

Jako výstup celé práce od nás dostanete důkladně zpracovaný brandmanuál a k tomu několik minimanuálů, které můžete rozdat kolegům, aby ty stěžejní informace měli vždy po ruce.

Chcete se dozvědět více? Napište nám a domluvíme si nezávaznou schůzku.