Kurz Marketingová strategie

Marketing od A do Z

Řízení každé organizace či čehokoliv jiného zahrnuje tři úrovně: strategickou, taktickou a operativní. A jestliže marketing vnímáme v jeho širokých souvislostech, které začínají někde u prvotního nápadu na produkt či službu, vedou přes obchod, reklamu, design produktu až kamsi k dvacáté objednávce téhož klienta, pak i komplexnost školení marketingové strategie tomu musí odpovídat.

Samotné školení je spíše workshopem a je koncipováno jako interní, tedy jedno školení- jedna firma. Pro maximální efekt očekáváme, že se školení účastní jak majitelé, tak zástupci vrcholového managementu a samozřejmě lidé z marketingu. Nicméně jde o doporučení a zároveň záleží, zda se připravuje školení na celofiremní strategii, nebo jen na jednu divizi, segment, produkt... .

Z výše uvedeného také plyne, že školení je zaměřené především na praktické zvládnutí nejrůznějších marketingových metod s tím, že po školení je sám zvládne aplikovat každý z účastníků.

Typicky se jedná o několik setkání v rozsahu 3 - 6 h, vždy se na úvod probere teorie a metodické postupy. Následně probíhá dlouhá a důkladná praxe za účasti mentora a moderátora diskuse.

Výsledkem školení je velké množství materiálů a záznamů ze schůzek, ale především kompletně vypracovaná strategie na několik let dopředu, společně s plány a postupy k naplnění stanovených cílů. Neméně důležité jsou získané znalosti o cílových skupinách, konkurenci a trhu. A typicky také obrovské množství práce, které je potřeba udělat, aby se podařilo splnit vše, co jste si naplánovali.

A nakonec to nejhlavnější! Máte před sebou hodně práce, ale víte, co děláte, proč to máte udělat a k jakému výsledku to povede.

Na kurz lze čerpat dotaci POVEZ II.

Pokud chcete vědět více, probrat možnosti a zjistit, zda pro vás takový kurz vůbec má smysl, stačí nám napsat a domluvit si úvodní nezávaznou konzultaci.