19 metrik sociálních médií, na kterých opravdu záleží: Jak je sledovat?

15.12.2021

Co jsou metriky sociálních médií? A proč je důležité je sledovat? Metriky vám pomohou prokázat hodnotu vaší práce a dopad vašich rozhodnutí.

Pokud vás někdo požádá, abyste mluvili o datech, využijte příležitost a buďte profíkem - nezaměřujte se jen na povrchové metriky, jako jsou lajky a sdílení. Místo toho se zaměřte na data, která jsou důležitá - čísla, která dokazují, že vaše úsilí mělo pozitivní dopad na vaše podnikání.

Metriky: Povědomí

Tato čísla odhalují vaše současné a potenciální publikum.

1. Povědomí o značce

Povědomí o značce je míra pozornosti, které se vaší značce dostává napříč všemi sociálními médii během sledovaného nebo vámi určeného období.

Pozornost lze vyjádřit prostřednictvím různých metrik - například @zmínek, sdílení, odkazů či zobrazení. Jaké období budete chtít měřit, je pouze na vás, ale obvykle se sleduje týden, měsíc nebo čtvrtletí.

Jak sledovat metriku povědomí o značce ?

 1. Určete si metriku (metriky) pozornosti, kterou chcete propojit s povědomím o značce.

 2. Určete časové období, které chcete sledovat.

 3. Buďte konzistentní. Konzistence zajišťuje, že srovnáváte trendy s přesnými a spolehlivými daty.

2. Míra růstu publika

Míra růstu publika měří rychlost, s jakou roste sledovanost vaší značky na sociálních sítích. Jde o to, jak rychle získáváte sledující.

Obvykle se ptáte: "Kolik nových sledujících jsme získali za minulý měsíc?" Místo toho se ale ptejte: "Jak rychle jsme minulý měsíc získali nové sledující - a bylo to rychleji než u konkurence?"

Jak sledovat míru růstu publika ?

 1. V prvé řadě si změřte své číslo nově sledujících (na každé platformě) na začátku sledovaného období.

 2. Vydělte své nové sledující svým celkovým publikem (na každé platformě) a vynásobte 100, abyste získali procento růstu publika.

3. Procento dosahu příspěvku

Procento dosah příspěvku udává, kolik lidí vidělo příspěvek od jeho zveřejnění.

Tuto metriku lze snadno najít a ještě snadněji pochopit. A co je nejdůležitější, metrikou můžete zjistit jak dosah příspěvku zlepšit. Může to být ovlivněno načasováním (tj. kdy je vaše publikum online?) a nebo obsahem (tj. co vaše publikum považuje za cenné?) vašeho příspěvku.

Jak dosah příspěvku sledovat?

 1. Změřte dosah libovolného příspěvku.

 2. Vydělte dosah svým celkovým počtem sledujících a vynásobte ho 100, abyste získali procento zásahu příspěvku.

4. Potenciální dosah

Potenciální dosah měří počet lidí, kteří by mohli vidět příspěvek během vykazovaného období.

Jinými slovy - pokud jeden z vašich sledujících sdílí váš příspěvek se svou sítí, přibližně 2 až 5 % jejích sledujících zohlední potenciální dosah příspěvku.

Pochopení této metriky je důležité, protože jako sociální marketér byste měli vždy pracovat na rozšíření svého publika. Znalost vašeho potenciálního dosahu vám umožňuje měřit váš pokrok.

Jak sledovat potenciální dosah?

Pomocí nástroje pro sledování značky sledujte celkový počet zmínek o značce.

 1. Sledujte celkový počet zmínek o značce.

 2. Zaznamenejte množství sledujících účtů, které vás zmínily.

 3. Vynásobte tato dvě čísla, abyste získali svůj teoretický dosah nebo absolutní maximální počet lidí, kteří by teoreticky mohli vidět zmínky o vaší značce.

Váš potenciální dosah je 2 % až 5 % vašeho teoretického dosahu.

5. Social Share of Voice (SSoV)

Social Share of Voice měří, kolik lidí zmiňuje vaši značku na sociálních sítích v porovnání s vašimi konkurenty.

Zmínky mohou být buď:

 1. Přímé (např. "@Reprezza")

 2. Nepřímé (např. "reprezza")

SSoV je v podstatě konkurenční analýza a měří, jak viditelná - a tedy relevantní - je vaše značka na trhu?

Jak to sledovat SSoV?

 1. Změřte každou zmínku, kterou vaše značka obdrží - přímou i nepřímou - na vašich sociálních sítích. (Tyto zmínky lze například měřit v nástroji pro hromadné plánování Hootsuite)

 2. Změřte zmínky vašich konkurentů během stejného vykazovaného období.

 3. Sečtěte své zmínky a zmínky vašich konkurentů, abyste získali celkové zmínky v oboru.

 4. Vydělte zmínky o vaší značce celkovým součtem a vynásobte 100, abyste získali procento SSoV.

Metriky zapojení

Tato čísla ukazují, jak lidé interagují s vaším obsahem.

6. Míra potlesku

Míra potlesku ukazuje, kolik pozitivních signálů dostáváte z příspěvků. Například na Facebooku míra potlesku zahrnuje počet lajků.

Když sledující například lajkne nebo s ním provede jiný pozitivní signál, uznává, že je to pro něj cenný obsah. Vědět, jaké procento vašeho publika vidí hodnotu v obsahu, který zveřejňujete, může - a mělo by - nakopnout váš obsah kupředu.

Určete si období, ve kterém budete své příspěvky sledovat. Poté se zaměřte na konkrétní příspěvek a počet jeho získaných lajků. Abyste získali poměr k úspěšnosti míry potlesku, měli byste provést srovnání s jinými příspěvky z minulosti nebo můžete provést srovnání s konkurencí.

Samotné "To se mi líbí" nevypovídá nic o kvalitě příspěvku ani o motivaci uživatelů, kterým se příspěvek líbil. Přesto můžeme lajky využít k předpovídání budoucích trendů - pokud například získaly nejvíce lajků příspěvky obsahující speciální nabídky nebo slevy, lze předpokládat, že váš okruh uživatelů pozitivně reaguje na obsah, který jim může přinést výhody či úspory.

Jak sledovat míru potlesku ?

 1. Sečtěte všechny pozitivní signály, které příspěvek obdržel.

 2. Vydělte toto číslo celkovým počtem příspěvků v určitém období a vynásobte ho 100, abyste získali procento míry potlesku.

7. Průměrná míra zapojení

Průměrná míra zapojení je počet akcí zapojení (např. lajky, sdílení, komentáře), které příspěvek obdrží v poměru k vašemu celkovému počtu sledujících.

Je to důležitá metrika, protože vyšší zapojení znamená, že váš obsah s publikem rezonuje. Chcete-li to dokázat, sledujte míru zapojení každého příspěvku. Pokud máte vysokou míru zapojení, skutečný počet lajků, sdílení a komentářů je irelevantní. Individuálně si zvolte zda chcete měřit sponzorovaný příspěvek a nebo organickou míru zapojení bez spuštěné reklamy.

Jak sledovat průměrnou míru zapojení?

 1. Sečtěte celkový počet lajků, komentářů a sdílení příspěvku.

 2. Vydělte celkovým počtem sledujících a vynásobte 100, abyste získali průměrnou míru zapojení.

Poznámka: Srovnávací hodnota pro tuto metriku se na každé platformě liší.

Například Facebook a Twitter mají obvykle nižší míru zapojení (např. 0,5 % až 1 %). Instagram je na druhé straně známý svou relativně vysokou mírou zapojení (např. 3 % až 6 %).

8. Amplification Rate neboli Rychlost zesílení

Amplification Rate je poměr sdílení na příspěvek k počtu celkových sledujících.

Avinashe Kaushik, autor STDC framworku a evangelista digitálního marketingu ve společnosti Google, představil tuto metriku. Zesílení je "rychlost", jakou vaši sledující berou váš obsah a sdílejí jej prostřednictvím své sítě.

V zásadě platí, že čím vyšší je vaše míra zesílení, tím ochotnější jsou vaši následovníci spojovat se s vaší značkou.

Jak sledovat rychlost zesílení ?

 1. Sečtěte, kolikrát byl příspěvek sdílen (např. retweetován, sdílen, atd.) během vykazovaného období.

 2. Vydělte toto číslo celkovým počtem sledujících a vynásobte ho 100, abyste získali procento míry zesílení.

9. Míra virality

Míra virality je počet lidí, kteří sdíleli váš příspěvek, v poměru k počtu jedinečných zhlédnutí (tj. zobrazení), který měl během daného období .

Stejně jako ostatní metriky na tomto seznamu je míra virality pod povrchem. Jde o víc než jen o lajky.

"Příspěvek, který získá 17 000 lajků , může získat viralitu pouze 0,1 %," píše Nicolas Gremion , "zatímco jiný příspěvek, který získá 10 000 lajků, může získat viralitu 9,97 % - a to je mnohem lepší příspěvek."

Jak sledovat míru virality?

 1. Změřte zobrazení příspěvku.

 2. Změřte sdílení příspěvku.

 3. Vydělte počet sdílení počtem zobrazení a vynásobte 100, abyste získali procento virality.

Konverzní metriky

Tato čísla ukazují efektivitu vaší sociální angažovanosti.

10. Konverzní poměr

Míra konverze je počet návštěvníků, kteří po kliknutí na odkaz ve vašem příspěvku provedou akci na stránce (např. přihlášení k odběru newsletteru, stažení chráněného obsahu, registrace na webinář) oproti celkovému počtu návštěvníků této stránky.

Vysoký konverzní poměr znamená, že váš obsah je hodnotný a přesvědčivý pro cílové publikum. Z hlediska sociálních sítí je to známka toho, že váš příspěvek byl ve zmínených konverzních nabídkách relevantní.

Jak sledovat konverzní poměr?

 1. Vytvořte příspěvek s odkazem na výzvu k akci. Použijte URL parametr, aby bylo možné jej sledovat.

 2. Umístěte "cookie" na počítač uživatele. Pokud tak učiníte, připojíte potenciálního zákazníka ke kampani.

 3. Pomocí přehledů kampaně sledujte celkový počet kliknutí a konverzí generovaných příspěvkem. ( Doporučujeme konverze sledovat přes Google Analytics )

 4. Vydělte konverze celkovým počtem kliknutí a vynásobte je 100, abyste získali procento míry konverze.

11. Míra prokliku (CTR)

Míra prokliku neboli CTR udává, jak často lidé kliknou na odkaz s výzvou k akci ve vašem příspěvku.

Nesmí být zaměňována s jinými akcemi zapojení (např. sdílení, lajky, komentáře), vaše CTR je specificky vázána na odkaz, který přivádí publikum k dalšímu obsahu.

Časté a přesné sledování CTR vám poskytne nedocenitelný přehled o tom, jak přesvědčivá je vaše nabídka pro cílové publikum.

Jak sledovat CTR?

 1. Změřte celkový počet kliknutí na odkaz příspěvku.

 2. Změřte celkový počet zobrazení daného příspěvku.

 3. Vydělte počet kliknutí počtem zobrazení a vynásobte 100, abyste získali procento CTR.

12. Míra okamžitého opuštění

Míra okamžitého opuštění je procento návštěvníků stránky, kteří kliknou na odkaz ve vašem příspěvku, ale stránku zase opustí, aniž by provedli nějakou akci.

Míra okamžitého opuštění vám umožňuje měřit návštěvnost vašich sociálních médií - a tím i návratnost investic - oproti jiným zdrojům návštěvnosti (např. návštěvnost z příspěvku na Facebooku vs. návštěvnost z organického vyhledávání Google).

Pokud je vaše míra okamžitého opuštění ze sociálních sítí nižší než u jiných zdrojů, je to důkaz, že vaše kampaně na sociálních sítích cílí na správné publikum - a naopak přivádějí vysoce hodnotnou návštěvnost.

Jak sledovat míru okamžitého opuštění?

 1. Nastavte si Google Analytics.

 2. Otevřete kartu "Akvizice" a v části "Veškerá návštěvnost" vyhledejte segment "Kanály".

 3. Klikněte na tlačítko "Míra okamžitého opuštění", které seřadí všechny kanály od nejnižší míry okamžitého opuštění po nejvyšší.

13. Cena za proklik (CPC)

Cena za proklik neboli CPC je částka, kterou zaplatíte za jednotlivé kliknutí na váš sponzorovaný příspěvek na sociálních sítích.

Ať už se rozhodnete inzerovat na Facebooku, Instagramu, Twitteru nebo Linkedinu, nezaměřujte se na celkovou útratu. Místo toho se podívejte na svou CPC. Pomůže vám zvážit, zda je vaše investice do pozornosti efektivní nebo ne.

Jak sledovat CPC?

 1. Údaje o cenách najdete ve správci reklam vaší platformy.

 2. Celkové výdaje na reklamu vydělte celkovým počtem kliknutí na odkaz a vynásobte 1000. Tak získáte cenu za proklik.

14. Cena za tisíc zobrazení (CPM)

Cena za tisíc zobrazení neboli CPM je částka, kterou zaplatíte pokaždé, když tisíc lidí shlédne váš sponzorovaný příspěvek na sociálních sítích.

Na rozdíl od kampaně s CPC nemusí příspěvek s CPM nutně vést k akci. Vytvoří pouze dojmy, pohledy. CPM je proto rychlejší a levnější způsob, jak rozdělit testovací obsah.

Jak sledovat CPM?

 1. Zkontrolujte Správce reklam vaší platformy.

 2. Celkové výdaje na reklamu vydělte celkovým počtem zobrazení reklamy a vynásobte 1000. Tak získáte cenu za tisíc zobrazení.

15. Míra konverze sociálních médií

Míra konverze sociálních sítí je celkový počet konverzí, které přišly ze sociálních médií, vyjádřený v procentech.

Pochopení této metriky vám poskytne jasný přehled o účinnosti každého příspěvku v kampani. Jinými slovy, odpovídá na tuto otázku: Jak dobře tato nabídka rezonuje s naší cílovou skupinou?

Jak sledovat míru konverze soc. médií?

 1. Vytvořte odkaz v příspěvku pomocí URL parametru, která umístí "cookie" do počítače uživatele.

 2. Změřte celkový počet konverzí.

 3. Vydělte konverze na sociálních sítích celkovým počtem konverzí a vynásobte je 100, abyste získali procento míry konverze na sociálních sítích.

16. Míra konverzace

Míra konverzace je poměr komentářů na příspěvek k celkovému počtu vašich sledujících.

Je to další metrika, kterou vytvořil Avinash Kaushik - a je lepší než sledování komentářů bez jakéhokoli kontextu. Koneckonců, získat v průměru 20 komentářů na příspěvek je mnohem působivější, pokud máte pouze 200 sledujících.

Sledování míry konverzace vám pomůže pochopit, jak velká část vašeho publika je ochotna přidat svůj hlas k obsahu, který zveřejňujete na sociálních sítích. Nebo jak to říká Kaushik: "Je to, co říkáte, dostatečně zajímavé, aby to vyvolalo nejsociálnější ze všech věcí: konverzaci?

Jak sledovat míru konverzace?

 1. Sečtěte počet komentářů, které jste obdrželi během daného období.

 2. Vydělte toto číslo celkovým počtem sledujících a vynásobte ho 100, abyste získali procento konverzace.

Zákaznické metriky

Tato čísla odrážejí, jak vaši aktivní zákazníci o vaší značce přemýšlí a jaký z ní mají pocit.

17. Ohlasy zákazníků

Zákaznické reference jsou jakékoli zákaznické recenze, hodnocení, komentáře, doporučení nebo rozhovory týkající se vaší značky.

V konečném důsledku jsou skvělé reference výsledkem potěšení zákazníků. Pokud vaše značka dělá lidi šťastnými, budou s větší pravděpodobností sdílet své dobré zkušenosti s ostatními.

Výhody jsou jasné: konzistentní proud upřímných referencí na sociálních sítích získá důvěru a důvěryhodnost a zároveň posílí přítomnost vaší značky.

Jak získat více zákaznických referencí?

 • Požádejte své nejlepší zákazníky, aby napsali recenzi. Nikdy jim nenabízejte kompenzaci za jejich úsilí, samozřejmě, protože by to podkopalo vaši důvěryhodnost.

 • Spusťte kampaň na sociálních sítích, která povzbudí lidi, aby vytvářeli písemné, video nebo online reference o vašem produktu, službě nebo poslání.

 • Propojte svůj formulář pro kontrolu ve službě Moje firma na Googlu, aby bylo zanechání referencí jednoduchým a bezproblémovým procesem.

18. Skóre zákaznické spokojenosti (CSat)

Customer Satisfaction neboli CSAT je metrika, která měří, jak jsou lidé spokojeni s vaším produktem nebo službou.

Obvykle je skóre CSAT výsledkem jedné jednoduché otázky: Jak byste popsali svou celkovou spokojenost s tímto produktem?

Zákazníci jsou poté požádáni, aby ohodnotili svou spokojenost na lineární stupnici, buď číselně (např. od 1 do 10), nebo sentimentálně (např. Špatná, Slušná, Dobrá, Skvělá, Vynikající).

CSAT se stala téměř všudypřítomným způsobem, jak porozumět tomu, jak zákazníci vnímají vaši značku, hlavně proto, že je jasná, stručná a snadno se spravuje, zejména na sociálních sítích.

Jak sledovat CSAT?

 1. Vytvořte průzkum CSAT na sociálních sítích.

 2. Sečtěte součet všech skóre.

 3. Vydělte počet respondentů a vynásobte 10, abyste získali skóre CSAT.

19. Net Promoter Score (NPS)

Net Promoter Score neboli NPS je metrika, která měří loajalitu zákazníků.

Na rozdíl od CSAT je NPS dobrý v předpovídání budoucího zapojení zákazníků, protože je produktem jedné - a jediné - konkrétně formulované otázky: "Jak pravděpodobné je, že byste naši [společnost/produkt/službu] doporučili příteli?"

Zákazníci jsou poté požádáni, aby odpověděli na stupnici od nuly do 10. Na základě své odpovědi je každý zákazníci seskupeni do tří kategorií:

 • Odpůrci: skóre 0 - 6

 • Pasivní: skóre 7 - 8

 • Promotéři: skóre 9 - 10

Jak sledovat NPS?

 1. Vytvořte průzkum NPS na sociálních sítích.

 2. Odečtěte počet propagátorů od počtu odpůrců.

 3. Vydělte toto číslo celkovým počtem respondentů a vynásobte 100, abyste získali svůj NPS.

Nezáleží na tom, jestli se se svým šéfem potkáváte jednou za měsíc nebo jednou denně, ale každá vaše konverzace o datech bude věcnější - a působivější - pokud do nich vnesete metriky sociálních médií, které demonstrují skutečný dopad vašeho úsilí.


Ať už se rozhodnete vyzkoušet všechny zmiňované metriky, nebo jste si vybrali jen ty, které jsou pro vás relevantní, doufáme, že vám pomohou zjistit, jak efektivně využívat sociální sítě ve svém podnikání. Pokud jsou pro vás sociální sítě a metriky španělskou vesnicí, a přesto nechcete zůstat pozadu, ozvěte se nám a my vás světem sociálních sítí rádi provedeme.


Zdroj: hootsuite.com