Rozumiete algoritmu Facebooku v roku 2021?

15.02.2022

V roku 2020 mal Facebook 1,82 miliardy aktívnych používateľov denne a 2,7 miliardy aktívnych používateľov mesačne. A hoci používanie Facebooku neustále rastie, značky zaznamenávajú rýchly pokles organického dosahu. Facebook určuje poradie príspevkov v newsfeede podľa svojho sofistikovaného algoritmu. Tu prichádza otázka, ako tento algoritmus vlastne funguje...

Je dobré vedieť: priemerný dosah organického príspevku zo stránky na Facebooku je len 5,2 %. Je to čiastočne spôsobené zmenami v algoritme Facebooku, ktoré uprednostňujú príspevky ľudí pred obsahom vytvoreným stránkou. Preto ak ide o firemnú stránku, je potrebné pri tvorbe obsahu myslieť aj na dostatočný finančný rozpočet.

Ako funguje algoritmus Facebooku?

Algoritmus Facebooku je spôsob, akým platforma rozhoduje o tom, ktoré príspevky sa zobrazia vo feede jednotlivých používateľov. Dnes sa zameriame na organický dosah:

Malé podniky tvoria 90 miliónov stránok na Facebooku. Páni... áno, to je veľa. Konkurencia je teda obrovská. Ak nemáte dostatočný rozpočet na reklamu, váš malý podnik sa v tomto mori môže ľahko utopiť. Ako sa teda naučíte plávať medzi toľkými stránkami?

Jedným zo spôsobov je vytvárať kvalitný obsah s virálnym potenciálom. Ak pracujete so znalosťou algoritmov a vytvárate obsah, ktorý má šancu dostať sa na popredné miesta v informačných listoch vášho publika, môžete využiť organický dosah bez toho, aby ste celý rozpočet minuli na reklamu na Facebooku.

Majte však na pamäti, že príspevky sa nezobrazujú v chronologickom poradí. Namiesto toho algoritmus zoraďuje skóre príspevkov. Predstavte si tie kvóty príspevkov z okruhu vašich priateľov, stránok, ktoré sledujete, alebo skupín, v ktorých ste aktívni. Nie je reálne zachytiť ich všetky naraz. Preto sa Facebook zameral na to, aby bol obsah vo feede pre ľudí čo najzábavnejší a najrelevantnejší.

ZDROJ: foto: Fotomontáž Tomáš Hegedüš
ZDROJ: foto: Fotomontáž Tomáš Hegedüš

Aké faktory teda Facebook zohľadňuje?

Vieme, že algoritmus sa skladá zo súboru výpočtov. Kalkulačka vám však v tomto prípade veľmi nepomôže, pretože Facebook nikdy neodhalil všetky podrobnosti svojho algoritmu. Z rôznych zdrojov sa však objavili informácie o rôznych faktoroch, ktoré Facebook zohľadňuje. Každému z týchto faktorov však pripisuje inú váhu a tiež ich rôzne kombinuje. Jedno však vieme určite - hlavným cieľom je, aby ste si posúvali príspevky, na ktoré pozitívne reagujete.

Ako funguje algoritmus Facebooku v roku 2021?

Algoritmus Facebooku funguje tak, že vezme všetky príspevky v používateľovom newsfeede a vyhodnotí ich na základe toho, s čím sa používateľ s najväčšou pravdepodobnosťou stretne a čo ho zaujíma. Tie, ktoré vyberie ako relevantné, zoradí podľa toho, aká je pravdepodobnosť, že budú používateľa zaujímať. Ak chcete, aby sa vaše príspevky zobrazovali v hornej časti newsfeedu, musíte poznať faktory hodnotenia a signály, ktoré algoritmus Facebooku používa na rozhodovanie.

Poznáte faktory hodnotenia v newsfeede pre algoritmus Facebooku?

Faktory hodnotenia newsfeedu sú rozdelené do štyroch skupín: inventár, signály, predikce a skóre relevantnosti.

1: Inventár

Inventár je všetok obsah na platforme. Príkladom inventára sú príspevky od priateľov a rodiny, skupiny, ku ktorým sa pripájate, a stránky, ktoré sa vám páčia.

2: Hlavné signály hodnotenia

Signály sú jedinou časťou algoritmu, nad ktorou máte ako obchodník s obsahom skutočnú kontrolu. Delia sa na dve kategórie: pasívne a aktívne.

 • Pasívne signály sú neaktívne metriky, ako napríklad čas sledovania, typ príbehu a čas zverejnenia.
 • Aktívne signály sú akcie na podporu zapojenia vrátane lajkov, zdieľaní a komentárov.

Algoritmus prikladá väčšiu váhu aktívnym signálom, pretože podporujú zmysluplné interakcie.

Pre zjednodušenie rozdeľujeme aj spomínané aktívne interakcie na: aktívne (napríklad komentáre a zdieľania) a pasívne (napríklad lajky alebo kliknutia na príspevok). Ako môžete hádať, Facebook uprednostňuje zmysluplné interakcie, t. j. aktívne interakcie. Nestačí teda len lajkovať, väčší organický dosah môžete získať, ak pod svojím príspevkom začnete diskusiu medzi používateľmi.

ZDROJ: facebook.com
ZDROJ: facebook.com


Tu sú hlavné hodnotiace signály, ktorým treba venovať pozornosť:

Záujem o prispievanie

 • Komentáre a lajky
 • Interakcia s obsahom stránky zdieľaným priateľmi
 • Akcie na Messengeri
 • Reakcie na komentáre k videu
 • Dôraz sa kladie na tzv. zmysluplné interakcie

Vzťahy k subjektu

 • S kým používatelia interagujú
 • Ako často komunikujú
 • Väčšiu váhu majú publikácie z osobných profilov
 • Interakcie medzi ľuďmi (interakcie medzi ľuďmi a stránkami majú menšiu váhu)

Typ obsahu
 • Typ príspevku (video, odkaz, obrázok)
 • Ako relevantný je obsah
 • Čas strávený na príspevku

Relevantnosť

 • Novšie príspevky sa zobrazia ako prvé
 • Správny čas uverejnenia príspevku sa nedá určiť s istotou, musí vychádzať zo sledovania správania používateľov
 • Technológie (aký typ telefónu, pripojenie na internet)

3: Predikce

Raz ste vyhľadali "športový kočík" a váš feed je plný príspevkov a reklám prezentujúcich najnovšie športové kočíky. Viete? Tak toto je príklad tvrdej predikcie.

Predpovede neovplyvňujú len reklamy, ktoré vidíte. Posudzujú aj váš profil a správanie, aby sa rozhodli, čo vám budú zobrazovať v newsfeede. Cieľom predikcií je pochopiť vaše záľuby a záujmy, aby vám zobrazovali len obsah, ktorý vás pravdepodobne zaujme.

4: Skóre relevantnosti

Facebook prideľuje každému obsahu skóre, ktoré určuje, nakoľko je relevantný pre konkrétneho používateľa. Dalo by sa povedať, že sú to všetky informácie, ktoré o príspevku vieme (obsah príspevku, kedy a kto ho uverejnil, vrátane jeho formátu...) Čím vyššie skóre, tým je pravdepodobnejšie, že sa váš príspevok zobrazí na stene používateľa. Majte na pamäti, že váš obsah získa rôzne skóre v závislosti od konkrétneho používateľa.


Zdroj: Hootsuits , Facebook.com