Vytvorenie značky

Vaša značka je to, čo vidia vaši zákazníci

Vaša značka je to, čo formuje vašu spoločnosť, je to prvá asociácia, je to synonymum pre vás a vašu prácu. Je to to, čo sa ľuďom vybaví, keď vidia vaše logo (logo je len jedným z mnohých prejavov značky), počujú názov vašej spoločnosti alebo vidia váš produkt. Keď sa povie veľa značiek, v hlave sa vám tiež vynárajú najrôznejšie asociácie a predovšetkým: emócie! A potom je tu obrovské množstvo značiek, ktoré keď vyslovíte, nestane sa vôbec nič, nikto ich nepozná. Čo je prípad, ktorému sa vieme vyhnúť, vieme pre vás vytvoriť značku, ktorá vyvoláva emócie.

Vytváranie a budovanie značky sú dve úplne odlišné disciplíny. Značku môžeme vytvoriť tak, že odpovieme na sériu otázok, vykonáme výskum a testovanie a nakoniec všetko spíšeme do štruktúrovaného brandmanualu. Budovanie značky, t. j. dodržiavanie odporúčaní v príručke značky, žitie v jej duchu, je na vás.

Čo pre vás spolu so značkou vytvoríme?

  • Definujeme poslanie spoločnosti, prečo existuje, aký problém rieši a ako ho rieši. Aj keď to tak možno nevyzerá, v skutočnosti je to prvá vec, pre ktorú by sa mal zákazník o značku zaujímať.
  • Zameriavame sa na produkt alebo službu: na výhody a nevýhody a na ich zdôvodnenie. Pokúsime sa nájsť váš jedinečný predajný bod.
  • Analýza konkurencie: zameriavame sa na konkurenčné značky, nie na produkty alebo služby. Hľadáme, čo majú vaši konkurenti spoločné a čím sa líšia, aby sme vás mohli dostatočne odlíšiť.
  • Kým budeme diskutovať o konkurentoch, budeme diskutovať aj o zákazníkoch a vytvoríme persóny zákazníkov na základe segmentácie vašej zákazníckej databázy a prieskumu.
  • Definujeme značku. A ak ju ešte nemáte, vymyslíme jej názov a emócie, ktoré by mala vyvolávať prostredníctvom vhodných asociácií. Vymyslíme príbeh značky a možno aj persónu, ktorá ju bude reprezentovať. To všetko preto, aby ste značku ľahšie spoznali a mohli s ňou ďalej pracovať.
  • Vyberáme farby. Existuje mnoho prístupov k farbám, každá farba má svoje konotácie. Primárnu a sekundárnu farbu vyberáme tak, aby boli v súlade s asociáciami značky a zároveň boli obe farby čo najoriginálnejšie v rámci vášho trhu, a teda ľahšie zapamätateľné.
  • Predposledným krokom je vytvorenie tonality značky, t. j. ako o značke hovoriť, ako o značke nehovoriť, aké kľúčové slová používať, aký štýl, štýl a tón komunikovať. Pripravíme si aj scenáre typických situácií.
  • Záverečná časť práce sa nazýva mapa dotykových bodov. Je to súpis všetkých možných miest a situácií, v ktorých môže potenciálny/existujúci zákazník/konkurent/zamestnanec prísť do kontaktu so značkou. Pre každý touchpoint definujeme, čo je jeho cieľom, aké posolstvo by mal sprostredkovať a pridáme niekoľko odporúčaní.

Výstupom celej práce bude dôkladne spracovaný manuál značky a niekoľko mininávodov, ktoré môžete rozdávať svojim kolegom, aby mali kľúčové informácie vždy po ruke.

Chcete sa dozvedieť viac? Kontaktujte nás a dohodneme si nezáväzné stretnutie.