Kurz Marketingová stratégia

Marketing od A do Z

Riadenie akejkoľvek organizácie alebo čohokoľvek iného zahŕňa tri úrovne: strategickú, taktickú a operatívnu. A ak vnímame marketing v jeho širokom kontexte, ktorý sa začína niekde pri prvotnom nápade na výrobok alebo službu, vedie cez predaj, reklamu, dizajn výrobku až po dvadsiatu objednávku od toho istého klienta, potom tomu musí zodpovedať aj komplexnosť školenia marketingovej stratégie.

Samotné školenie má skôr charakter workshopu a je koncipované ako interné, t. j. jedno školenie - jedna spoločnosť. Pre dosiahnutie maximálneho efektu očakávame, že sa školenia zúčastnia tak majitelia, ako aj zástupcovia vrcholového manažmentu a, samozrejme, ľudia z marketingu. Ide však o odporúčanie a záleží aj na tom, či sa školenie pripravuje pre celopodnikovú stratégiu alebo len pre jednu divíziu, segment, produkt... .

Z uvedeného tiež vyplýva, že školenie je zamerané najmä na praktické zvládnutie rôznych marketingových metód s predpokladom, že po skončení školenia ich každý z účastníkov dokáže sám aplikovať.

Zvyčajne sa koná niekoľko stretnutí v rozsahu od 3 do 6 hodín, ktoré sa vždy začínajú diskusiou o teórii a metodických postupoch. Potom nasleduje dlhé a podrobné praktické sedenie za účasti mentora a moderátora diskusie.

Výsledkom školenia je veľké množstvo materiálov a zápisov zo stretnutí, ale predovšetkým plne rozvinutá stratégia na niekoľko rokov dopredu spolu s plánmi a postupmi na splnenie stanovených cieľov. Nemenej dôležité sú získané poznatky o cieľových skupinách, konkurentoch a trhu. A zvyčajne aj obrovské množstvo práce, ktorú je potrebné vykonať, aby ste dosiahli všetko, čo ste si naplánovali.

A nakoniec to najdôležitejšie! Máte pred sebou veľa práce, ale viete, čo robíte, prečo to musíte robiť a aký bude výsledok.

Na tento kurz je možné získať grant POVEZ II.

Ak chcete vedieť viac, prediskutovať možnosti a zistiť, či má takýto kurz pre vás vôbec zmysel, stačí nám napísať a dohodnúť si úvodnú nezáväznú konzultáciu.