Staňte sa našim obchodníkom a pomôžte našim klientom rásť!

Do nášho tímu hľadáme predajcu telom aj dušou. Človeka, ktorý vie, čo táto pozícia obnáša, cíti sa v nej dobre a chce predávať služby, ktoré majú pre klienta jasne preukázateľný prínos.

medior - senior / part - full time
homeoffice / celá ČR 
nástup ihneď

Pracovná náplň

  Hľadáme obchodníkov, ktorí dokážu plniť pridelené aktivity, budú pripravení na každé obchodné stretnutie a budú najšťastnejší, ak budú môcť pomôcť klientovi. Hľadáme obchodníka, ktorý bude:
 • budovať dlhodobé vzťahy s klientmi
 • Prezentovať digitálnu reklamu klientom na osobných a online stretnutiach
 • vytvárať a rozširovať databázu kontaktov v systéme CRM
 • obvolávať a organizovať stretnutia s potenciálnymi zákazníkmi, ktorí nám poskytnú svoje kontaktné údaje (nerobíme coldcall)
 • budete súčasťou tímu a budete sa podieľať na chode a úspechu spoločnosti

Výhodu máte, keď...

 • máte zafixované obchodné návyky

 • máte kontakty vo svete B2B

Ak si myslíte, že by to mohla byť práca pre vás...

...pošlite nám štruktúrovaný životopis a motivačný list s niekoľkými referenciami a dôvodmi, prečo sme vás zaujali. A vyplňte nižšie priložený dotazník.

Požiadavky

Tím Reprezza je plne online, takže môžete pracovať kedykoľvek a kdekoľvek. Vzájomná spolupráca, pravidelná komunikácia a zdieľanie know-how sú samozrejmosťou, ale musíte mať...

Praktické a preukázateľné obchodné skúsenosti

Obchodného ducha a schopnosť jednať s klientmi

Dodržiavanie Kódexu cti obchodníka

Základné znalosti IT a digitálnej reklamy

S čím môžeme zákazníkom pomôcť?

Sme digitálna agentúra a tomu zodpovedá aj naše portfólio služieb.

 • Privádzame nových zákazníkov na webové stránky alebo do obchodu
 • Presvedčíme existujúcich zákazníkov, aby nakupovali viac a častejšie
 • Vytvoríme novú značku a ukážeme ju potenciálnym zákazníkom
 • Nájdeme nedostatky webovej stránky alebo dôvody, prečo zákazníci nenakupujú, a odstránime ich
 • Rozosielame e-maily, ktoré znásobujú predaj
 • Vymyslíme marketingovú stratégiu, ktorá má pre klienta a zákazníkov zmysel
 • a ďalšie...

Akých zákazníkov chceme osloviť?

 • Majitelia e-shopov s obratom 10 - 50 mil. ročne
 • Výrobné spoločnosti zaoberajúce sa predajom B2C
 • Startupy a nové značky, ktoré chcú osloviť koncových zákazníkov

Aké sú výsledky našej práce?

Výsledky môžu byť samozrejme rôzne, ale zhrňme ich do jedného čísla, do jednej hodnoty ROAS (Return on ad spend).

Priemerná hodnota ROAS pre 2022 našich zákazníkov je:

Ako oceňujeme obchodníkov

Provízia je splatná v čase úhrady faktúry klientom. Všeobecný postup je taký, že s klientom vždy vopred naplánujeme prácu na nasledujúci mesiac a existuje dlhodobá vízia, kam klienta potrebujeme posunúť.

Základná odmena do 15 tisíc

Obchodník má nárok na odmenu vo výške 10 alebo 15 tisíc eur, keď za mesiac splní všetky aktivity, ktoré si naplánoval.

Obchodná provízia 7%

Základná zložka odmeny obchodníka. Obchodník dostáva 7 % z obratu ním zadaných pokynov. Pripočítava sa k základnej odmene.

+6% odmena za kvalitnú prácu

6% zvýšenie provízie z predaja v prípade splnenia mesačného plánu (a jeho plnenia). Opäť platí, že to, koľko obchodov obchodník uskutoční, si určuje sám.

+5% za starostlivosť o klienta

Špeciálna odmena, na ktorú má obchodník nárok, ak žiadny z jeho klientov neukončil spoluprácu za posledných šesť mesiacov.

... a to nie je všetko. Jeho súčasťou je individuálny motivačný plán, ktorý si obchodník nastaví podľa svojich aktuálnych potrieb.

Model odmeňovania obchodníkov

Percentá obratu sú v poriadku, ale je ťažké predstaviť si konkrétne sumy. Preto sme zobrali objednávky, ktoré prišli rôznymi automatizovanými kanálmi za obdobie 12 mesiacov, a prepočítali sme provízie na to, ako by vyzerali, keby tieto objednávky priniesol obchodník. Nie sú to teda nereálne čísla a samozrejme očakávame, že obchodník prinesie viac objednávok ako automatizácia a šéf navštevujúci biznis udalostí.

I. mesiac

Žiadna objednávka nebola úspešná, ale obchodník splnil všetky svoje povinnosti..

provízia
10 000 Kč

III. mesiac

Podarilo sa nám zrealizovať jednu malú zákazku za približne 10 tisíc a jednu strednú zákazku za približne 50 tisíc.

provízia
20 800 Kč

VII. mesiac

Pribudli ďalšie tri menšie objednávky, ale jedna bola zrušená a jedna stredne veľká objednávka bola pridaná.

provízia
43 800 Kč

XII. mesiac

Opäť pribudli dve menšie objednávky, ale jedna stredne veľká objednávka bola stratená.

provízia
60 000 Kč

V priebehu jedného roka obchodník dostal celkovo 12 malých objednávok za približne 10 000 Kč, jednu strednú objednávku za približne 50 000 Kč a jednu veľkú objednávku za viac ako 80 000 Kč mesačne. Celkovo dosahuje obrat približne štvrť milióna mesačne. Takže nič prehnané, nič nereálne.

Všetkým našim zamestnancom ponúkame

Jasne definovaný plat

Pevná základná hodinová mzda plus bonusy v prípade splnenia transparentných a vopred stanovených kritérií.

Home / kdekoľvek office

Členovia tímu sa nachádzajú doslova po celom svete, ak sa k vám dostane WiFi, pracujte z Marsu.

Vybudované pracovné postupy

Buď pripravujeme jednorazové kampane podľa definovaných schém, alebo pracujeme na báze mesačnej spolupráce s pevne stanovenými procesmi.

Priebežné vzdelávanie

Vzdelávame sa ako tím aj ako jednotlivci. Súčasťou našej identity je poskytovanie služieb našim klientom na základe know-how.

Varianty spolupráce

Nájdeme riešenie výhodné pre obe strany. HPP / DPP nie je problém, rovnako tak fakturácia, ak ste nezávislý odborník.