Marketingový výskum a testovanie na mieru: strategické rozhodnutia na základe údajov

Ak sa snažíte posunúť svoje podnikanie na vyššiu úroveň, je nevyhnutné prijímať informované rozhodnutia. Náš tím odborníkov na výskum a testovanie vám pomôže získať kľúčové údaje, ktoré potrebujete na strategické plánovanie a vykonávanie zmien.

Naše služby:

Marketingový výskum

Na základe vašich špecifických potrieb a cieľov pripravíme komplexný marketingový prieskum. Zistíme, ako sú vaše produkty vnímané na trhu, ako dobre sú prijímané vaše marketingové stratégie a aké sú všeobecné trendy v odvetví.

Focus Group

Uskutočníme skupinové diskusie s vašou cieľovou skupinou, aby sme zistili jej názory, postoje a želania súvisiace s vašimi výrobkami alebo službami. Táto metóda vám umožní hlbšie pochopiť vašich zákazníkov a pomôže vám prispôsobiť vaše stratégie.

Prieskumy medzi zákazníkmi

Vykonávame prieskumy medzi vašimi zákazníkmi s cieľom zistiť ich potreby, preferencie a spokojnosť s vašimi výrobkami a službami. Tieto údaje vám umožnia zlepšiť kvalitu vašich produktov a zvýšiť spokojnosť zákazníkov.

Mystery shopping

Naši tajní zákazníci navštevujú vaše maloobchodné prevádzky alebo využívajú vaše služby, aby zhodnotili kvalitu vašich služieb zákazníkom a celkovú skúsenosť. Táto metóda vám poskytne cenné informácie o tom, ako môžete zlepšiť služby zákazníkom.

Segmentácia zákazníkov

Analyzujeme vašu zákaznícku základňu a segmentujeme ju na základe demografických, geografických, behaviorálnych a psychografických kritérií. Táto segmentácia vám umožní zamerať vaše marketingové aktivity na konkrétne skupiny zákazníkov.

Conjoint analýza

Pomocou conjoint analýzy zisťujeme, ktoré atribúty vašich produktov sú pre zákazníkov najdôležitejšie a ako ovplyvňujú ich nákupné rozhodnutia. Táto metóda vám pomôže optimalizovať dizajn a cenovú stratégiu vašich výrobkov.

Výskum produktov

Používame rôzne techniky, aby sme zistili, aké sú silné a slabé stránky vašich výrobkov. Pomôže vám to pri vývoji nových produktov a zlepšovaní existujúcich.

Cenové testy

Otestujeme rôzne cenové stratégie, aby sme zistili, aké ceny sú pre vašich zákazníkov prijateľné a ako ovplyvňujú ich nákupné rozhodnutia. Táto metóda vám pomôže určiť optimálne ceny vašich výrobkov.

Pre-Testy a Post-Testy reklamných kampaní

Pred spustením reklamnej kampane vykonáme predtesty, ktoré pomôžu zistiť, aká bude kampaň účinná. Po skončení kampane vykonáme post-testy, aby sme posúdili jej skutočnú účinnosť a získali cenné poznatky pre budúce kampane.

Prečo si vybrať práve nás?

Naše služby sú plne prispôsobené vašim potrebám a cieľom. Máme bohaté skúsenosti s realizáciou komplexného výskumu a testovania v rôznych odvetviach. Nasadením najnovších technológií a metód v oblasti výskumu a analýzy údajov vám poskytujeme presné a užitočné informácie, ktoré potrebujete na prijímanie rozhodnutí.

Naším cieľom je pomôcť vám zlepšiť vaše produkty a služby, zvýšiť spokojnosť zákazníkov a posilniť vašu pozíciu na trhu. Sme tu, aby sme vám pomohli dosiahnuť vaše obchodné a marketingové ciele.

Kontaktujte nás

Ste pripravení začať svoju cestu za lepším pochopením svojich zákazníkov a trhu? Kontaktujte nás ešte dnes na bezplatnú konzultáciu. Náš tím odborníkov je pripravený vám pomôcť!