Kurz Design služieb

Marketing od A do Z

Tento kurz je určený pre všetky spoločnosti, ktoré poskytujú akékoľvek služby. Teda akákoľvek spoločnosť: aj keď vyrábate topánky, stále poskytujete doručenie, vrátenie tovaru atď. A ak ste v segmente B2B, stále sa zaoberáte konkrétnymi ľuďmi, takže vždy existuje služba, ktorú môžete navrhnúť pre príjemcu. A to je vlastne základná vstupná požiadavka, aby ste mohli absolvovať tento kurz. Musíte vedieť, čo chcete riešiť a komu dodávate výsledok služby. A potom sa už len nechať unášať sériou procesov, ktoré vašu službu vylepšia takmer k dokonalosti.

Počas tohto kurzu vás oboznámime s rôznymi marketingovými metódami, kreatívnymi aj výskumnými, a potom vás nimi prakticky prevedieme pri práci na vašej službe. Kurz je koncipovaný ako interný kurz, čo znamená, že je určený pre jednu spoločnosť a venuje sa jednej konkrétnej službe v rámci tejto spoločnosti.

Čo budeme na kurze preberať:

Začneme predstavením celého procesu navrhovania služieb, uvedieme nástroje a témy. Zároveň sa uistíme, že vo vašej spoločnosti máte "emocionálne" zázemie na poskytovanie skvelých služieb.

Potom umiestnime službu do prostredia vašej spoločnosti, zistíme, ako je v súlade s vašou víziou, či korešponduje s nastavenou stratégiou. Vytvoríme Business Case a overíme, či je služba životaschopná a či sa oplatí. Ak nemáte ani víziu, ani stratégiu, nezúfajte a pozrite si náš ďalší kurz Marketingová stratégia.

Ďalším logickým krokom je pozrieť sa na používateľov služby, pre koho ju vytvárate, kto ju bude používať. Najprv vytvoríme persóny zo segmentácie zákazníkov, potom nájdeme ich reálnych predstaviteľov a špecifickou výskumnou metódou spoločne overíme, či je vaša služba pre ľudí užitočná, prospešná a či zapadá do ich životného rytmu.

Pomocou ďalších marketingových metód overíme hypotézy, nájdeme vhodné komunikačné prvky a potom sa pustíme do samotného návrhu. Naučíme vás vytvoriť prototyp služby a pracovať s ním, pričom jednotlivé časti budeme testovať na skutočných ľuďoch.

Na záver vyhodnotíme všetko, čo sme zistili, a vy sa buď rozhodnete, že to použijete v praxi... alebo nie. A potom môžete rovnaký postup zopakovať s akoukoľvek inou službou.

Napíšte nám a my vám radi poskytneme podrobné informácie o kurze vrátane časového harmonogramu a spôsobu, ako kurz prispôsobiť vašim potrebám. Všetko samozrejme bezplatne.