19 metrík sociálnych médií, na ktorých skutočne záleží: ako ich sledovať?

25.04.2022

Čo sú metriky sociálnych médií? A prečo je dôležité ich sledovať? Metriky vám pomôžu preukázať hodnotu vašej práce a vplyv vašich rozhodnutí.

Ak vás niekto požiada, aby ste hovorili o údajoch, využite príležitosť a buďte profesionálom - nesústreďte sa len na povrchové metriky, ako sú lajky a zdieľania. Namiesto toho sa zamerajte na údaje, na ktorých záleží - na čísla, ktoré dokazujú, že vaše úsilie malo pozitívny vplyv na vaše podnikanie.

Metriky: Povedomie

Tieto čísla odhaľujú vaše súčasné a potenciálne publikum.

1. Povedomie o značke

Povedomie o značke je miera pozornosti, ktorú vaša značka získava na všetkých platformách sociálnych médií počas sledovaného obdobia alebo obdobia, ktoré určíte.

Povedomie možno vyjadriť prostredníctvom rôznych metrík - napríklad @menovania, zdieľania, odkazy alebo zobrazenia. Aké obdobie chcete merať, je na vás, ale zvyčajne sa sleduje týždeň, mesiac alebo štvrťrok.

Ako sledovať metriky povedomia o značke ?

 1. Určite metriku (metriky) pozornosti, ktorú chcete prepojiť s povedomím o značke.

 2. Určite časové obdobie, ktoré chcete sledovať.

 3. Buďte konzistentní. Dôslednosť zaručuje, že porovnávate trendy s presnými a spoľahlivými údajmi.

2. Miera rastu sledovanosti

Miera rastu publika meria rýchlosť, akou rastie počet sledovateľov vašej značky v sociálnych médiách. Ide o to, ako rýchlo získavate sledovateľov.

Zvyčajne sa budete pýtať: "Koľko nových sledovateľov sme získali minulý mesiac?". Namiesto toho sa však spýtajte: "Ako rýchlo sme minulý mesiac získali nových sledovateľov - a bolo to rýchlejšie ako u našich konkurentov?".

Ako sledujete rýchlosť rastu sledovanosti ?

 1. Najskôr zmerajte počet nových sledovateľov (na každej platforme) na začiatku sledovaného obdobia.

 2. Vydelte počet nových sledovateľov celkovým počtom sledovateľov (na každej platforme) a vynásobte 100, aby ste získali percento rastu sledovanosti.

3. Percento dosiahnutého príspevku

Percentuálny dosah príspevku udáva, koľko ľudí videlo príspevok od jeho uverejnenia.

Túto metriku je ľahké nájsť a ešte ľahšie pochopiť. Najdôležitejšie je, že pomocou tejto metriky môžete zistiť, ako zlepšiť dosah príspevku. Môže to byť ovplyvnené načasovaním (t. j. kedy je vaše publikum online?) alebo obsahom (t. j. čo vaše publikum považuje za hodnotné?) vášho príspevku.

Ako sledovať dosah príspevku?

 1. Merajte dosah akéhokoľvek príspevku.

 2. Vydelte dosah celkovým počtom svojich sledovateľov a vynásobte ho 100, aby ste získali percento zásahu príspevku.

4. Potenciálny dosah

Potenciálny dosah meria počet ľudí, ktorí by mohli vidieť príspevok počas sledovaného obdobia.

Inými slovami, ak jeden z vašich sledovateľov zdieľa váš príspevok so svojou sieťou, približne 2 % až 5 % jeho sledovateľov zohľadní potenciálny dosah príspevku.

Pochopenie tejto metriky je dôležité, pretože ako sociálný marketér by ste mali vždy pracovať na rozširovaní svojho publika. Poznanie potenciálneho dosahu vám umožní merať váš pokrok.

Ako sledovať potenciálny dosah?

Použite nástroj na sledovanie značky na sledovanie celkového počtu zmienok o vašej značke.

 1. Sledujte celkový počet zmienok o značke.

 2. Zaznamenávajte počet sledovaných účtov, ktoré vás spomenuli.

 3. Vynásobením týchto dvoch čísel získate svoj teoretický dosah alebo absolútne maximálny počet ľudí, ktorí by teoreticky mohli vidieť zmienky o vašej značke.

Váš potenciálny dosah je 2 až 5 % vášho teoretického dosahu.

5. Social Share of Voice (SSoV)

Social Share of Voice meria, koľko ľudí spomína vašu značku na sociálnych sieťach v porovnaní s vašimi konkurentmi.

Zmienky môžu byť buď:

 1. Priame (např. "@Reprezza")

 2. Nepriame (např. "reprezza")

SSoV je v podstate analýza konkurencie a meria, ako viditeľná - a teda relevantná - je vaša značka na trhu?

Ako sledujete SSoV?

 1. Merajte každú zmienku, ktorú vaša značka dostane - priamu aj nepriamu - na svojich kanáloch sociálnych médií. (Tieto zmienky môžete merať napríklad v nástroji Hootsuite na hromadné plánovanie).

 2. Merajte zmienky svojich konkurentov počas rovnakého sledovaného obdobia.

 3. Súčtom vašich zmienok a zmienok vašich konkurentov získate celkový počet zmienok v odvetví.

 4. Vydelte zmienky o vašej značke celkovým počtom a vynásobte 100, aby ste získali percentuálny podiel SSoV.

Metriky zapojenia

Tieto čísla ukazujú, ako ľudia interagujú s vaším obsahom.

6. Miera potlesku

Miera potlesku ukazuje, koľko pozitívnych signálov získavate zo svojich príspevkov. Napríklad na Facebooku miera potlesku zahŕňa počet lajkov.

Keď napríklad sledovateľ lajkuje alebo inak pozitívne interaguje s vaším obsahom, potvrdzuje tým, že ide o hodnotný obsah. Vedieť, aké percento vášho publika vidí v obsahu, ktorý zverejňujete, hodnotu, môže - a malo by - nakopnúť váš obsah k napredovaniu.

Určite si časové obdobie, v ktorom budete sledovať svoje príspevky. Potom sa zamerajte na konkrétny príspevok a počet lajkov, ktoré získava. Aby ste získali pomer k úspešnosti lajkov, mali by ste urobiť porovnanie s inými príspevkami z minulosti alebo môžete urobiť porovnanie s konkurenciou.

Samotný "Pačí sa mi" nevypovedá nič o kvalite príspevku ani o motivácii používateľov, ktorým sa príspevok páči. Napriek tomu sa lajky dajú použiť na predpovedanie budúcich trendov - napríklad ak príspevky obsahujúce špeciálne ponuky alebo zľavy získali najviac lajkov, môžete predpokladať, že vaša používateľská základňa pozitívne reaguje na obsah, ktorý im môže priniesť výhody alebo úspory.

Ako sledovať mieru potlesku ?

 1. Sčítajte všetky pozitívne signály, ktoré príspevok dostal.

 2. Toto číslo vydeľte celkovým počtom príspevkov za určité obdobie a vynásobte ho 100, čím získate percentuálnu mieru potlesku.

7. Priemerná miera zapojenia

Priemerná miera zapojenia je počet akcií zapojenia (napr. lajkov, zdieľaní, komentárov), ktoré príspevok získa v pomere k celkovému počtu vašich sledovateľov.

Ide o dôležitú metriku, pretože vyššia angažovanosť znamená, že váš obsah má u publika odozvu. Ak to chcete dokázať, sledujte mieru zapojenia jednotlivých príspevkov. Ak máte vysokú mieru zapojenia, skutočný počet lajkov, zdieľaní a komentárov je irelevantný. Individuálne si vyberte, či chcete merať sponzorované príspevky alebo organickú mieru zapojenia bez spustenia reklám.

Ako sledovať priemernú mieru zapojenia?

 1. Sčítajte celkový počet lajkov, komentárov a zdieľaní príspevku.

 2. Vydeľte celkovým počtom sledovateľov a vynásobte 100, aby ste získali priemernú mieru zapojenia.

Poznámka: Referenčná hodnota pre túto metriku sa na jednotlivých platformách líši.

Napríklad Facebook a Twitter majú zvyčajne nižšiu mieru zapojenia (napr. 0,5 % až 1 %). Instagram je na druhej strane známy pomerne vysokou mierou zapojenia (napr. 3 % až 6 %).

8. Amplification Rate alebo Rychlosť zosilenia

Amplification Rate je pomer počtu zdieľaní na príspevok k celkovému počtu sledovateľov.

Túto metriku predstavil Avinash Kaushik, autor rámcov STDC a evanjelista digitálneho marketingu v spoločnosti Google. Amplifikácia je "rýchlosť", akou vaši sledovatelia preberajú váš obsah a zdieľajú ho prostredníctvom svojej siete.

V podstate platí, že čím vyššia je miera amplifikácie, tým ochotnejší sú vaši sledovatelia spojiť sa s vašou značkou.

Ako sledovať rychlosť zosilenia ?

 1. Spočítajte, koľkokrát bol príspevok zdieľaný (napr. retweetnutý, zdieľaný atď.) počas sledovaného obdobia.

 2. Toto číslo vydeľte celkovým počtom sledovateľov a vynásobte ho 100, aby ste získali percentuálnu mieru amplifikácie.

9. Miera virality

Miera virality je počet ľudí, ktorí zdieľali váš príspevok v pomere k počtu jedinečných zobrazení (t. j. impresií), ktoré mal počas daného obdobia .

Podobne ako ostatné metriky v tomto zozname, aj miera virality je pod povrchom. Ide o viac než len o lajky.

"Príspevok, ktorý získa 17 000 lajkov , môže mať mieru virality len 0,1 %," píše Nicolas Gremion , "zatiaľ čo iný príspevok, ktorý získa 10 000 lajkov, môže mať mieru virality 9,97 % - a to je oveľa lepší príspevok."

Ako sledovať mieru virality?

 1. Zmerajte počet zobrazení príspevku.

 2. Merajte zdieľania príspevku.

 3. Počet zdieľaní vydeľte počtom zobrazení a vynásobte 100, aby ste získali percento virality.

Konverzné metriky

Tieto čísla ukazujú účinnosť vášho zapojenia do sociálnych sietí.

10. Pomer konverzie

Miera konverzie je počet návštevníkov, ktorí po kliknutí na odkaz vo vašom príspevku vykonajú akciu na stránke (napr. prihlásenie sa na odber noviniek, stiahnutie chráneného obsahu, registrácia na webinár), v porovnaní s celkovým počtom návštevníkov danej stránky.

Vysoká miera konverzie znamená, že váš obsah je hodnotný a presvedčivý pre vaše cieľové publikum. Z pohľadu sociálnych médií je to ukazovateľ toho, že váš príspevok bol relevantný vo vyššie uvedených konverzných ponukách.

Ako sledovať pomer konverzie?

 1. Vytvorte príspevok s odkazom na výzvu k akcii. Použite parameter URL, aby sa dal sledovať.

 2. Umiestnite "cookie" do počítača používateľa. Ak to urobíte, spojíte potenciálneho zákazníka s kampaňou.

 3. Pomocou prehľadov kampane sledujte celkový počet kliknutí a konverzií, ktoré príspevok vygeneroval. ( Odporúčame sledovať konverzie prostredníctvom služby Google Analytics )

 4. Konverzie vydeľte celkovým počtom kliknutí a vynásobte 100, aby ste získali percentuálny podiel konverzií.

11. Miera preklikov (CTR)

Miera prekliku alebo CTR udáva, ako často ľudia klikajú na odkaz výzvy k akcii vo vašom príspevku.

Nemýľte si ju s inými akciami zapojenia (napr. zdieľania, lajky, komentáre), vaša CTR je konkrétne spojená s odkazom, ktorý vedie vaše publikum k ďalšiemu obsahu.

Časté a presné sledovanie CTR vám poskytne neoceniteľné informácie o tom, ako presvedčivá je vaša ponuka pre cieľové publikum.

Ako sledovať CTR?

 1. Merajte celkový počet kliknutí na odkaz v príspevku.

 2. Merajte celkový počet zobrazení daného príspevku.

 3. Počet kliknutí vydeľte počtom zobrazení a vynásobte 100, aby ste získali percento CTR.

12. Miera okamžitého opustenia

Miera okamžitého opustenia je percento návštevníkov stránky, ktorí kliknú na odkaz vo vašom príspevku, ale stránku opäť opustia bez vykonania akejkoľvek akcie.

Miera okamžitého opustenia vám umožňuje merať návštevnosť sociálnych médií - a teda návratnosť investícií - v porovnaní s inými zdrojmi návštevnosti (napr. návštevnosť z príspevku na Facebooku v porovnaní s návštevnosťou z organického vyhľadávania Google).

Ak je miera okamžitého opustenia stránky zo sociálnych médií nižšia ako z iných zdrojov, je to dôkaz, že vaše kampane v sociálnych médiách sa zameriavajú na správne publikum - a následne prinášajú návštevnosť s vysokou hodnotou.

Ako sledujete mieru okamžitého opustenia?

 1. Nastavte si službu Google Analytics.

 2. Otvorte kartu "Akvizície" a v časti "Všetka návštevnosť" vyhľadajte segment "Kanály".

 3. Kliknite na tlačidlo "Miera okamžitého opustenia", ktoré zoradí všetky kanály od najnižšej miery okamžitého opustenia po najvyššiu.

13. Cena za kliknutie (CPC)

Cena za kliknutie alebo CPC je suma, ktorú zaplatíte za kliknutie na sponzorovaný príspevok v sociálnych médiách.

Či už sa rozhodnete inzerovať na Facebooku, Instagrame, Twitteri alebo LinkedIn, nesústreďte sa na celkové výdavky. Namiesto toho sa pozrite na vašu CPC. Pomôže vám zvážiť, či je vaša investícia do pozornosti efektívna alebo nie.

Ako sledovať CPC?

 1. Údaje o CPC nájdete v správcovi reklamy vašej platformy.

 2. Vydeľte celkové výdavky na reklamu celkovým počtom kliknutí na odkaz a vynásobte ich číslom 1000. Tým získate náklady na jedno kliknutie.

14. Cena za tisíc zobrazení (CPM)

Cena za tisíc zobrazení alebo CPM je suma, ktorú zaplatíte zakaždým, keď si váš sponzorovaný príspevok v sociálnych médiách pozrie 1 000 ľudí.

Na rozdiel od kampane CPC príspevok s CPM nemusí nevyhnutne viesť k akcii. Vytvorí len impresie, zobrazenia. CPM je preto rýchlejší a lacnejší spôsob distribúcie testovacieho obsahu.

Ako sledovať CPM?

 1. Skontrolujte správcu reklám vo svojej platforme.

 2. Vydeľte celkové výdavky na reklamu celkovým počtom zobrazení reklamy a vynásobte 1000. Tým získate náklady na tisíc zobrazení.

15. Konverzný pomer sociálnych médií

Konverzný pomer sociálnych médií je celkový počet konverzií, ktoré pochádzajú zo sociálnych médií, vyjadrený v percentách.

Pochopenie tejto metriky vám poskytne jasný obraz o účinnosti každého príspevku vo vašej kampani. Inými slovami, odpovedá na otázku: Ako dobre táto ponuka rezonuje s našou cieľovou skupinou?

Ako sledujeme mieru konverzie v sociálnych médiách?

 1. Vytvorte v príspevku odkaz pomocou parametra URL, ktorý umiestni "cookie" do počítača používateľa.

 2. Merajte celkový počet konverzií.

 3. Konverzie v sociálnych médiách vydeľte celkovým počtom konverzií a vynásobte 100, aby ste získali percentuálny konverzný pomer v sociálnych médiách.

16. Miera konverzácie

Miera konverzácie je pomer počtu komentárov na jeden príspevok k celkovému počtu vašich sledovateľov.

Je toďalšia metrika, ktorú vytvoril Avinash Kaushik - a je lepšia ako sledovanie komentárov bez akéhokoľvek kontextu. Koniec koncov, získať v priemere 20 komentárov na príspevok je oveľa pôsobivejšie, ak máte len 200 sledovateľov.

Sledovanie miery konverzácie vám pomôže pochopiť, aká veľká časť vášho publika je ochotná pridať svoj hlas k obsahu, ktorý zverejňujete na sociálnych sieťach. Alebo ako hovorí Kaushik: "Je to, čo hovoríte, dostatočne zaujímavé na to, aby to vyvolalo to najsociálnejšie zo všetkého: konverzáciu?

Ako sledovať mieru konverzácie?

 1. Sčítajte počet komentárov, ktoré ste dostali v danom období.

 2. Toto číslo vydeľte celkovým počtom sledovateľov a vynásobte ho 100, aby ste získali percento konverzácie.

Zakaznické metriky

Tieto čísla odrážajú, čo si vaši aktívni zákazníci myslia o vašej značke a ako ju vnímajú.

17. Referencie zákazníkov

Referencie zákazníkov sú všetky recenzie, hodnotenia, komentáre, odporúčania alebo konverzácie zákazníkov o vašej značke.

V konečnom dôsledku sú skvelé referencie výsledkom potešenia zákazníkov. Ak vaša značka robí ľudí šťastnými, je pravdepodobnejšie, že sa o svoje dobré skúsenosti podelia s ostatnými.

Výhody sú jasné: konzistentný prúd úprimných referencií v sociálnych médiách vám zaistí dôveru a dôveryhodnosť a zároveň posilní prezentáciu vašej značky.

Ako získať viac zákazníckych posudkov?

 • Požiadajte svojich najlepších zákazníkov, aby napísali recenziu. Samozrejme, nikdy im neponúkajte kompenzáciu za ich úsilie, pretože by to podkopalo vašu dôveryhodnosť.

 • Uskutočnite kampaň v sociálnych médiách, ktorá povzbudí ľudí, aby vytvorili písomné, video alebo online posudky o vašom výrobku, službe alebo poslaní.

 • Prepojte svoj formulár na recenzie v službe Google My Business, aby bolo zanechanie posudkov jednoduchým a bezproblémovým procesom.

18. Skóre spokojnosti zákazníkov (CSat)

Customer Satisfaction neboli CSAT je ukazovateľ, ktorý meria, ako sú ľudia spokojní s vaším produktom alebo službou.

Zvyčajne je skóre CSAT výsledkom jednej jednoduchej otázky: Ako by ste opísali svoju celkovú spokojnosť s týmto produktom?

Zákazníci sú potom požiadaní, aby ohodnotili svoju spokojnosť na lineárnej stupnici, a to buď číselne (napr. od 1 do 10), alebo pocitovo (napr. slabý, dobrý, dobrý, skvelý, vynikajúci).

CSAT sa stal takmer všadeprítomným spôsobom, ako pochopiť, ako zákazníci vnímajú vašu značku, najmä preto, že je jasný, stručný a ľahko sa spravuje, najmä na sociálnych sieťach.

Ako sledovať CSAT?

 1. Vytvorte prieskum CSAT na sociálnych médiách.

 2. Sčítajte všetky skóre.

 3. Vydelte počtom respondentov a vynásobte 10, aby ste získali skóre CSAT.

19. Net Promoter Score (NPS)

Net Promoter Score alebo NPS je metrika, ktorá meria lojalitu zákazníkov.

Na rozdiel od CSAT je NPS dobré pri predpovedaní budúcej angažovanosti zákazníkov, pretože je výsledkom jednej - a to len jednej - konkrétne formulovanej otázky: "Ako je pravdepodobné, že odporučíte našu [spoločnosť/produkt/službu] priateľovi?"

Zákazníci sú potom požiadaní, aby odpovedali na stupnici od 0 do 10. Na základe ich odpovede je každý zákazník rozdelený do troch kategórií:

 • Odporcovia: skóre 0 - 6

 • Pasívni: skóre 7 - 8

 • Promotéri: skóre 9 - 10

Ako sledovať NPS?

 1. Vytvorte prieskum NPS na sociálnych sieťach.

 2. Odpočítajte počet promotérov od počtu odporcov.

 3. Toto číslo vydeľte celkovým počtom respondentov a vynásobte 100, aby ste získali NPS.

Nezáleží na tom, či sa so svojím šéfom stretávate raz za mesiac alebo raz denne, ale každý rozhovor o údajoch bude podstatnejší a účinnejší, ak predložíte metriky sociálnych médií, ktoré preukážu skutočný vplyv vášho úsilia.


Či už sa rozhodnete vyskúšať všetky uvedené metriky, alebo ste si vybrali len tie, ktoré sú pre vás relevantné, dúfame, že vám pomôžu zistiť, ako efektívne využívať sociálne siete vo vašom podnikaní. Ak sú pre vás sociálne siete a metriky španielskou dedinou, no napriek tomu nechcete zostať pozadu, ozvite sa nám a my vás radi prevedieme svetom sociálnych sietí.


Zdroj: hootsuite.com