Rozumíte algoritmu Facebooku i v roce 2021?

07.10.2021

V roce 2020 měl Facebook 1,82 miliardy aktivních uživatelů denně a 2,7 miliardy aktivních uživatelů měsíčně. A přestože používání Facebooku neustále roste, značky zaznamenávají rychlý pokles organického dosahu. Facebook určuje pořadí příspěvků ve vašem newsfeedu podle svého propracovaného algoritmu. Zde přichází na řadu otázka jak vlastně tento algoritmus funguje...

Hodí se vědět: Průměrný dosah organického příspěvku z facebookové stránky je pouze 5,2 %. To je částečně způsobeno změnami provedenými v algoritmu Facebooku, které upřednostňují příspěvky lidí před obsahem vytvářeným stránkami. Proto, pokud se jedná o firemní stránku, je nutné při tvorbě obsahu myslet také na dostatečný finanční budget.

Jak funguje algoritmus Facebooku?

Algoritmus Facebooku je způsob, jakým platforma rozhoduje o tom, které příspěvky se zobrazí ve feedu jednotlivého uživatele. Dnes se zaměříme na organický dosah:

Malé firmy tvoří 90 milionů stránek na Facebooku. Wow... ano, je to opravdu hodně. Konkurence je tedy obrovská. Pokud nemáte dostatečný rozpočet na reklamu, může vaše malá firma v tomto moři lehce utonout. Jak se tedy naučit plavat mezi tolika stránkami?

Jedna z možností je vytvářet kvalitní obsah s virálním potenciálem. Pokud pracujete se znalostmi o algoritmu a tvoříte obsah, který má šanci dostat se na vrchol diskusních kanálů vašeho publika, můžete využít organického dosahu, aniž byste celý rozpočet utratili za reklamy na Facebooku.

Myslete ovšem na to, že příspěvky se nezobrazují v chronologickém pořadí. Algoritmus místo toho hodnotí skóre příspěvků. Představte si ty kvanta příspěvku z okruhu vašich přátel, stránek, které sledujete nebo skupin, ve kterých jste aktivní. Není reálné je zachytit všechny v jeden čas. Proto se Facebook zaměřil na to, aby obsah ve feedu byl pro člověka co nejvíce zábavný a relevantní.

ZDROJ: foto: Fotomontáž Tomáš Hegedüš
ZDROJ: foto: Fotomontáž Tomáš Hegedüš

Jaké faktory tedy Facebok bere v potaz?

Víme, že algoritmus je tvořen sadou výpočtů. Kalkulačka vám ale v tomto případě moc nepomůže, protože Facebook nikdy neodhalil všechny detailní informace svého algoritmu. Z různých zdrojů se však dostaly na povrch informace o jednotlivých faktorech, které Facebook bere v potaz. Každému z těchto faktorů ale dává jinou váhu a také je různě kombinuje. Jedno ale víme jistě - hlavním cílem je udržet vás v procházení příspěvků, na které budete pozitivně reagovat.

Jak funguje Facebookový algoritmus v roce 2021?

Algoritmus Facebooku funguje tak, že vezme všechny příspěvky v newsfeedu uživatele a vyhodnotí je podle toho, s čím se daný uživatel s největší pravděpodobností setkává a co ho zajímá. Ty, které vybere jako relevantní, seřadí podle toho, jak moc budou uživatele pravděpodobně zajímat. Pokud chcete, aby se vaše příspěvky objevily v horní části newsfeedu, musíte vědět o faktorech hodnocení a signálech, které algoritmus Facebooku používá k rozhodování.

Znáte faktory hodnocení newsfeedu pro algoritmus Facebooku?

Faktory hodnocení newsfeedu jsou rozděleny do čtyř skupin: inventář, signály, predikce a skóre relevance.

1: Inventář

Inventář je veškerý obsah na platformě. Příklady inventáře jsou například příspěvky od přátel a rodiny, skupin, ke kterým se připojíte, a stránky, které se vám líbí.

2: Hlavní signály hodnocení

Signály jsou jedinou částí algoritmu, nad kterou máte jako marketér obsahu skutečně kontrolu. Jsou rozděleny do dvou kategorií: pasivní a aktivní.

 • Pasivní signály jsou neaktivní metriky, jako je doba sledování, typ příběhu a čas zveřejnění.
 • Aktivní signály jsou akce na podporu zapojení včetně lajků, sdílení a komentářů.

Algoritmus přisuzuje aktivním signálům větší váhu, protože řídí smysluplné interakce.

Abychom to neměli tak jednoduché, tak i již zmíněné aktivní interakce dále dělíme na: aktivní (například komentáře a sdílení) a pasivní (například like nebo kliknutí na příspěvek). Jak dobře tušíte, Facebook upřednostňuje právě smysluplné interakce (meaningful interactions), tedy ty aktivní. Nestačí tedy jen lajkovat, větší organický dosah získáte, když pod vaším příspěvkem rozjedete diskuzi mezi uživateli.

ZDROJ: facebook.com
ZDROJ: facebook.com


Zde jsou hlavní signály hodnocení, kterým je třeba věnovat pozornost:

Zájem o příspěvek

 • Komentáře a lajky

 • Interakce s obsahem stránky sdíleným přáteli

 • Akce na Messengeru

 • Odpovědi na komentáře k videu

 • Je kladen důraz na tzv. meaningful interactions

Vztahy k subjektu

 • S kým uživatelé interagují

 • Jak často jste v interakci

 • Větší váhu má publikace z osobního profilu

 • Interakce mezi lidmi (interakce mezi lidmi a stránkami mají menší váhu)

Typ obsahu

 • Typ příspěvku (video, odkaz, obrázek)

 • Jak relevantní je obsah

 • Čas strávený na postu

Aktuálnost

 • Nejprve se zobrazí novější příspěvky

 • Správný čas publikace postu se nedá s jednoznačností určit, je nutné vycházet ze sledování chování uživatelů

 • Technologie (jaký typ telefonu, připojení k internetu)

3: Predikce

Jednou jste hledali "sportovní kočárek" a váš kanál je plný příspěvků a reklam, které předvádějí nejnovější sportovní kočárky. Znáte to? Tak to je příklad tvrdých predikcí.

Predikce neovlivňuje pouze reklamy, které vidíte. Posuzují také váš profil a chování, aby se rozhodly, co vám ukážou ve vašem newsfeedu. Predikce mají za cíl porozumět vašim lajkům a zájmům, aby vám zobrazovaly pouze obsah, do kterého se pravděpodobně zapojíte.

4: Skóre relevance

Facebook dává každému obsahu skóre, které určuje, jak je relevantní pro konkrétního uživatele. Dá se říci, že jde o všechny informace, které o daném příspěvku víme (obsah postu, kdy a kdo jej publikoval včetně jeho formátu...) Čím vyšší skóre, tím větší šance, že se váš příspěvek objeví na zdi uživatele. Myslete na to, že váš obsah získá různé skóre v závislosti na jednotlivém uživateli.


Zdroj: Hootsuits , Facebook.com